Conditions

Loterijas “Tīrākai Latvijai” noteikumi

Lai piedalītos loterijā, dalībniekam, no 2019.gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 31.maijam, vienā pirkumā jāiegādājas jebkuras divas “Cillit Bang”, “Finish”, “Air Wick”, „Tiret” un “Harpic” preces, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un no 2019.gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 31.maijam  plkst.23:59 bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.tirakailatvijai.lv aizpildot reģistrācijas anketu, kur jānorāda vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, pirkuma čeka numurs.

Balvu fonds: 1 naudas balva 300,00 EUR vērtībā

Laimētājs tiks publicēts mājas lapā www.tirakailatvijai.lv līdz 2019. gada 4. jūnijam plkst. 23:59. Laimētājiem balva jāizņem līdz 2019. gada 4.jūlījam.

Pilnie loterijas noteikumi šeit

Akcijas “Tīra māja – tīra Latvija” noteikumi

Lai piedalītos Akcijā, dalībniekam, no 2019.gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 31.maijam  plkst. 23:59, vienā pirkumā jāiegādājas jebkuras divas “Cillit Bang”, “Finish”, “Air Wick”, „Tiret” un “Harpic” preces, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls un no 2019.gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 31.maijam  plkst.23:59 bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.tirakailatvijai.lv aizpildot reģistrācijas anketu.

Lai uzsāktu reģistrāciju, dalībniekam reģistrācijas anketā jānorāda vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, pirkuma čeka numurs un Latvijas kartē ir jāatzīmē publiski pieejama lokācija, kurā pēc dalībnieka vēlmes nepieciešams veikt vides sakopšanu (sakopšana, remontdarbi, tīrīšana, labiekārtošana vai apstādīšana).

Visu Akcijai reģistrējušos dalībnieku norādītās lokācijas tiks publicētas mājas lapā www.tirakailatvijai.lv, kur noritēs balsošana par norādītajām lokācijām, lai noteiktu, kura ir pelnījusi vides uzkopšanu.

Balsošana būs aktīva tikai kampaņas periodā no 2019.gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 31.maijam , plkst. 23:59.

Balvu fonds – vides sakopšana 2000,00 EUR  vērtībā, kas tiks noteikta balsojumu kārtībā.

2019.gada 4.jūnijā plkst.12:10 tā Akcijas dalībnieka reģistrācija, kas saņems lielāko balsojumu skaitu Akcijas periodā no 2019.gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 31.maijam, tiks noteikta par laimējošo.

Laimētāja vārds, uzvārds, čeka nr. un vietas nosaukums tiks publicēts mājas lapā www.tirakailatvijai.lv pēc laimētāja noteikšanas līdz 2019. gada 4. jūnija plkst. 23:59.

Akcijas Organizētāji garantē uzdevuma izpildi divu mēnešu laikā.

Pilnie akcijas noteikumi šeit

3x50€

iga nädal

1,000€

peaauhind